Waarom we geen minimumleeftijd voor fatbikes kunnen instellen

fat 1jpg

Er is de laatste tijd een zorgwekkende toename van ongelukken met jongeren op fatbikes in ons landje.

Volgens recente gegevens van kenniscentrum VeiligheidNL kwamen in 2022 zeven fatbikebestuurders op de spoedeisende hulp terecht, terwijl dit aantal in 2023 steeg naar 59.

Alleen al in de eerste vier maanden van dit jaar vonden 33 incidenten plaats. Onderzoekers voorspellen dat dit aantal in 2024 kan oplopen tot maar liefst 100 ongelukken als de huidige trend zich voortzet.

Recent raakten twee jonge meisjes uit Breda ernstig gewond nadat hun fatbike in aanrijding kwam met een auto.

Deze alarmerende toename heeft geleid tot pleidooien voor het instellen van een minimumleeftijd voor fatbikegebruikers.

VeiligheidNL dringt aan op een verbod op fatbikes voor kinderen jonger dan

Omdat 16-jarigen de risico’s niet goed kunnen inschatten, wat gevaar oplevert voor zowel henzelf als andere weggebruikers.

Het blijkt behoorlijk lastig om een specifieke leeftijdsgrens voor fatbikes in te stellen, ondanks de druk.

Een onderzoeksbureau heeft geconcludeerd dat het juridisch niet haalbaar is om fatbikes apart te reguleren van andere e-bikes, vanwege de moeilijkheid om ze juridisch te onderscheiden, in opdracht van de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Er is meer draagvlak voor de discussie over een minimumleeftijd voor e-bikes in het algemeen. Maar een breed verbod op e-bikes voor jongeren heeft praktische bezwaren, zoals de afhankelijkheid van e-bikes door scholieren in landelijke gebieden.

Het vinden van een evenwicht tussen veiligheid en praktische uitvoerbaarheid blijft een uitdaging, ondanks toenemende roep om veiligheidsmaatregelen.

Cruciaal zijn alternatieve maatregelen en voorlichtingscampagnes om de veiligheid van jonge weggebruikers te verbeteren zonder onbedoelde negatieve gevolgen.

1. Hoeveel ongelukken moeten er nog gebeuren?
2. Dit is toch te belachelijk voor woorden.
3. Minimumleeftijd instellen voor fatbikegebruikers niet mogelijk:
4. Dit is toch behoorlijk zorgwekkend!
5. Moeten er eerst nog meer ongelukken gebeuren?

author avatar
Mischa P.
Hoi. Ik ben Mischa P., altijd nieuwsgierig en vol vragen. Als onderzoeksjournalist duik ik diep in elk verhaal, op zoek naar de naakte waarheid. Dit artikel? Een klein stukje van mijn wereld, recht uit het hart.
Scroll naar boven