Goed nieuws voor mensen met uitkering: Vanaf juli 2024 wordt het geld direct op je rekening gestort!

porjpg

Vanaf 1 juli 2024 zullen er opnieuw financiële veranderingen plaatsvinden in Nederland. De verhoging van het minimumloon zal automatisch ook het bijstandsniveau verhogen. Wat betekent dit concreet voor personen die een bijstandsuitkering krijgen?

Diverse uitkeringen vallen onder de noemer bijstandsuitkeringen, die gereguleerd worden door wetten zoals de Participatiewet, Algemene Ouderdomswet, Ziektewet en Werkloosheidswet.

Deze uitkeringen zijn verbonden aan het minimumloon, dat op 1 juli stijgt van 13,27 euro naar 13,68 euro per uur.

Volgens de Rijksoverheid zullen hierdoor ook de bijstandsuitkeringen stijgen, wat betekent dat ontvangers meer financiële steun zullen krijgen.

Op dit moment ontvangen alleenstaanden en alleenstaande ouders een netto bijstandsuitkering van 1308,45 euro per maand. Dit bedrag bestaat uit een uitkering van 1243,03 euro per maand en 65,42 euro vakantiegeld.

Voor samenwonenden of gehuwden is het totale bedrag

“Het totale bedrag is gestegen, maar op individueel niveau is het lager: dat maakt 1869,21 euro netto per maand, samengesteld uit 1775,75 euro aan uitkering en 93,46 euro vakantiegeld.”

“Om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering, mogen individuen niet boven specifieke eigen vermogensgrenzen uitkomen.”

contant geld uit de muur te trekken in 2024!

“Bijvoorbeeld, alleenstaanden zonder eigen woning mogen maximaal 7.575 euro aan eigen vermogen bezitten, terwijl gehuwden of samenwonenden maximaal 15.150 euro mogen hebben.”

“Naast bijstandsuitkeringen zal ook de AOW per 1 juli stijgen; het bedrag varieert afhankelijk van de huishoudsituatie, waarbij gehuwden en samenwonenden een hoger bedrag ontvangen dan alleenstaanden, met specifieke regels voor huishoudens waarvan één partner nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt.”

“Alleenstaanden zullen een bruto AOW-uitkering van 1642,59 euro ontvangen, terwijl samenwonenden of gehuwden kunnen rekenen op 1.117,93 euro vanaf 1 juli 2024.”

1. Veranderingen voor mensen in de bijstand:
2. Zowel bijstandsuitkeringen als AOW stijgen per 1 juli.
3. Het eigen vermogen mag deze grenzen niet overschrijden:
4. Individuele stijging per maand:
5. Toename in bijstandsuitkering:

author avatar
Mischa P.
Hoi. Ik ben Mischa P., altijd nieuwsgierig en vol vragen. Als onderzoeksjournalist duik ik diep in elk verhaal, op zoek naar de naakte waarheid. Dit artikel? Een klein stukje van mijn wereld, recht uit het hart.
Scroll naar boven