Dit gebeurt er met je geld en spullen als je geen testament hebt gemaakt!

hyp 1jpg

Op het moment van overlijden gaan je bezittingen en geld naar de door jou gekozen erfgenamen.

Deze zaken kun je regelen met behulp van een testament. Maar wat gebeurt er als je geen testament hebt?

Door een testament kun je diverse zaken regelen voor na je overlijden, zoals de verdeling van je bezittingen, huis en geld, en wie er verantwoordelijk is voor eventuele schulden.

Om verwarring te voorkomen kan het vastleggen van je wensen in een testament van belang zijn. Zo weten erfgenamen wat jouw intenties waren en kunnen ze daarmee rekening houden.

Een testament opstellen is niet verplicht. Wat gebeurt er als je dat niet doet? Zonder testament wordt je erfenis verdeeld volgens de wettelijke bepalingen. Maar wat betekent dit precies?

Normaal gesproken weet je of de overledene een testament heeft gemaakt. Twijfel je hierover, dan kun je het Centraal Testamentregister (CTR) raadplegen.

Het Juridisch Loket raadt aan te controleren of er een testament is opgesteld.

Verificatie hiervan kan ook worden uitgevoerd door een notaris. In het geval van een testament worden de vastgelegde wensen gevolgd. Zonder een testament zal de wettelijke verdeling van kracht worden.

Volgens de wet erven bijvoorbeeld de echtgenoot en kinderen elk een gelijk deel van de nalatenschap als de overledene getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, en één of meer kinderen had.

Uitkering van het erfdeel van de kinderen vindt pas plaats na het overlijden van de langstlevende ouder, om te voorkomen dat bezittingen verkocht moeten worden om de kinderen uit te betalen.

Indien er geen echtgenoot en kinderen zijn, zal de Nederlandse wet andere familieleden bekijken als mogelijke erfgenamen.

Dit kunnen onder andere ouders, broers, zussen, grootouders, ooms, tantes, neven, nichten, overgrootouders en hun afstammelingen zijn. Als er geen geschikte erfgenamen binnen deze categorieën zijn, zal de nalatenschap naar de Staat gaan.


Veel mensen willen afwijken van de wettelijke regels om specifieke items aan bepaalde personen na te laten of pleeg- of stiefkinderen te laten erven.


Om je wensen vast te leggen voor al deze afwijkingen van de wettelijke regels is een testament noodzakelijk.


Het is verstandig, zelfs als je de wettelijke verdeling wilt volgen, dit in een testament te bevestigen om duidelijkheid te bieden aan je nabestaanden en toekomstige complicaties te voorkomen. Zo tonen zij aan dat je goed hebt nagedacht over je nalatenschap en niet zonder testament bent overleden.


1. Geen testament is verdeling volgens de wettelijke regels.
2. Toch wel heel erg belangrijk om te weten!
3. Hier moet je rekening mee houden als je geen testament hebt!
4. Ben jij van deze regels op de hoogte?
5. Belangrijk voor jou en jouw eventuele nabestaanden!

author avatar
Mischa P.
Hoi. Ik ben Mischa P., altijd nieuwsgierig en vol vragen. Als onderzoeksjournalist duik ik diep in elk verhaal, op zoek naar de naakte waarheid. Dit artikel? Een klein stukje van mijn wereld, recht uit het hart.
Scroll naar boven