Sluiting Artis in zicht: Levend museum en dierengevangenis moet dicht

Sluiting Artis in zicht: Levend museum en dierengevangenis moet dicht

Een radicale transformatie van Artis, de oudste dierentuin van Nederland, wordt bepleit door de Amsterdamse afdeling van de Partij voor de Dieren (PvdD).

Volgens hen zou de dierentuin plaats moeten maken voor een stadspark zonder dieren in gevangenschap.

Anke Bakker, fractievoorzitter van de PvdD in Amsterdam, omschrijft Artis als een ‘dierengevangenis’ en een ‘levend museum’, met kritiek.

De ruimte is beperkt en de leefomstandigheden voor de dieren zijn eentonig, wat met name geldt voor soorten zoals gorilla’s, die in het wild uitgestrekte gebieden bewonen.

Bakker benadrukt de missie van de PvdD om de dierentuin te sluiten. In plaats daarvan stelt zij voor om een cultureel stadspark te ontwikkelen, waar mensen kunnen genieten van de natuurlijke schoonheid en vrije dieren, zoals vlinders, vogels en egels.

Ze betoogt dat de stad meer gebaat zou zijn bij groene ruimtes dan bij een instelling die dieren opsluit.

Hier is een afbeelding van een walvis die in kooien wordt gehouden.


De bredere ethische vragen over de relatie tussen mensen en dieren en de rol van dierentuinen in de hedendaagse samenleving worden aangeraakt door deze discussie.


Een heroverweging van dierentuinen wordt voorgesteld door Bakker, die deze ziet als verouderde concepten die niet passen bij moderne waarden van dierenwelzijn en conservatie.

Met haar soms controversiële standpunten staat de PvdD bekend, waaronder een recent voorstel voor een visverbod in Amsterdam dat geen steun kreeg van D66.

Bakker bekritiseert D66 en beschuldigt de partij ervan zich te veel te beperken en roept op tot bredere steun voor de visie van de PvdD op dierenrechten en stedelijke vergroening.


Een groeiende beweging streeft naar een harmonieuzere co-existentie tussen mens en natuur in stedelijke omgevingen. De oproep tot verandering van Artis tot een stadspark benadrukt de waarde van groene ruimtes en dierenwelzijn.

Scroll naar boven